La DC constitueix una entitat relativament freqüent en la pràctica clínica, la prevalença ha augmentat en els últims anys. Afecta entre 15-20% de la població.

L’estudi mitjançant proves epicutànies és fonamental en el diagnòstic de la sensibilització de contacte.

Dra. Carmen Sastre

Al•lergo Centre

descargar document