Comité de Redacció de la Fundació

Membres del Comité de Redacció de la Fundació:

Dr. Alfons Malet i Casajuana 1-2-3

Dra. Magdalena Lluch i Pérez 1

1 Al·lergo-Centre • (Servei d’Al.lèrgia) • Barcelona

Equador 90 • 08029 • Telf 934 307 333

2 UIATEK • (Unitat d’Al.lèrgia) • Barcelona

Marquessa de Vilallonga 12 • (Despatx 32) • 08017 • Telf 937 545 910.

3 Al.lergo-Centre • (Servei d’Al.lèrgia)

Girona: Santa Eugènia 7 • 17005 • Telf 872 080 554

4 Klynos (Servei de Prevenció Ocupacional) • Barcelona

Equador 48 • 08029 • Telf 932 41 22 56