Sessions clíniques i Agenda científica

Consells per als pacients

Fundació Privada ALERGO

La Fundació Privada Alergo fundada el 26-7-2000, és una institució sense ànim de lucre, la qual, té els següents fins fundacionals:

 

  • Establir programes de formació continuada per a tot el personal (diplomats en infermeria i metges) dels diversos Serveis d’Al·lèrgia, relacionats funcionalment amb la Fundació.
  • Promoure Jornades Científiques obertes a tots els professionals que necessiten actualització de coneixements en les malalties al·lèrgiques (Al·lergòlegs, pediatres, Dermatòlegs, ORL, Oftalmòlegs, Pneumòlegs, Metges de Capçalera i de Família), etc.
  • Col·laborar amb les Societats Científiques en el desenvolupament d’assajos clínics i en estudis multicèntrics.
  • Col·laborar amb la divulgació científica, publicant articles d’investigació.
  • Disposar de les dades de l’evitació del contacte amb els al·lèrgens responsables de les malalties al·lèrgiques.
  • Col·laborar amb el Ministeri de Sanitat i amb el Departament de Salut, per supervisar i avaluar la competència professional en períodes de pràctiques en Al·lergologia
  • Participar amb els professionals, de forma activa en els congressos i symposiums de les Societats Científiques.

Jornades i Ponències

Dr. Alfons Malet i Casajuana

ALERGÓLOGO

El Dr. Malet es el Presidente de la Fundació Privada Alergo desde el año 2.000.

Con más de 30 años de experiencia en la actividad asistencial de dedicación a la Pediatría y a la Alergología, ha contribuido a desarrollar protocolos de mejoría de la calidad asistencial.

Así mismo, ha compatibilizado la actividad profesional con la científica y con la de divulgación profesional.

Ha sido presidente de la Societat Catalana d’ Al.lèrgia  i Immunologia Clínica, Secretario de la Fundación de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, Miembro de la Comisión de especialidades del Ministerio de Sanidad y ha organizado diversos congresos científicos,  autonómicos (SCAIC), estatales (SEAIC) e internacionales (EAACI).

La Fundació es el instrumento adecuado para divulgar los conocimientos de las enfermedades alérgicas, para informar de la prevención del contacto con los alergenos, para organizar jornadas de debate científico, para establecer programas de formación continuada y para colaborar con la investigación y la docencia, colaborando con las Sociedades Científicas.

El modelo de la actividad asistencial con la dedicación científica en Al·lergo Centre, ha sido innovador y pionero, en la asistencia privada alergológica en España.

Dr. Alfons Malet i Casajuana

ALERGÒLEG

El Dr. Malet es el Presidente de la Fundació Privada Alergo desde el año 2.000.

Con más de 30 años de experiencia en la actividad asistencial de dedicación a la Pediatría y a la Alergología, ha contribuido a desarrollar protocolos de mejoría de la calidad asistencial.

Así mismo, ha compatibilizado la actividad profesional con la científica y con la de divulgación profesional.

Ha sido presidente de la Societat Catalana d’ Al.lèrgia  i Immunologia Clínica, Secretario de la Fundación de la Sociedad Española de Alergia e Inmunología Clínica, Miembro de la Comisión de especialidades del Ministerio de Sanidad y ha organizado diversos congresos científicos,  autonómicos (SCAIC), estatales (SEAIC) e internacionales (EAACI).

La Fundació es el instrumento adecuado para divulgar los conocimientos de las enfermedades alérgicas, para informar de la prevención del contacto con los alergenos, para organizar jornadas de debate científico, para establecer programas de formación continuada y para colaborar con la investigación y la docencia, colaborando con las Sociedades Científicas.

El modelo de la actividad asistencial con la dedicación científica en Al·lergo Centre, ha sido innovador y pionero, en la asistencia privada alergológica en España.