Missió

Missió de la Fundació:

 

Realitzar la divulgació dels coneixements de les malaties al.lèrgiques i la seva prevenció, a la població en general i especialment als pacients que presenten malalties al.lèrgiques.