CONSELLS PER ALS PACIENTS

Dades aerobiològics

Accedir a les dades setmanals aerobiològics

Notícies d'Interès

Seguiu aquí les notícies d’interès

NORMES

Normes per evitar els al·lèrgens desencadenants de les Malalties Al·lèrgiques
Notícies d’interès
PROVES DIAGNÒSTIQUES FRONT EL SARS-CoV-2

PROVES DIAGNÒSTIQUES FRONT EL SARS-CoV-2

INTERPRETACIÓ DE LES PROVES DIAGNÒSTIQUES FRONT EL SARS-CoV-2 Les fonts bibliogràfiques en què es basa aquest document estan en revisió permanent en funció de l'evolució i nova informació que es disposi de la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2). Per tal d'evitar...

PREVALÈNCIA DERMATITS CONTACTE

PREVALÈNCIA DERMATITS CONTACTE

La DC constitueix una entitat relativament freqüent en la pràctica clínica, la prevalença ha augmentat en els últims anys. Afecta entre 15-20% de la població. L'estudi mitjançant proves epicutànies és fonamental en el diagnòstic de la sensibilització de contacte. Dra....

ENFERMETATS AL.LÈRGIQUES

ÉS CERT QUE INCREMENTEN LES MALALTIES AL·LÈRGIQUES? La prevalencia de las enfermedades alérgicas a nivel mundial no cesa de aumentar, estimándose que Entre el 30 y el 40% de la población se encuentra afectada por alguna de ellas. Dra. Arlenis Ross Peña Al•lergo Centre...

Al.lèrgia a la LTP

Al.lèrgia a la LTP

Què són les LTPS? Les LTPS són unes proteïnes de defensa que trobem en el regne vegetal. La seva funció és la de protegir els vegetals ja sigui evitant situacions d'estrès com el fred o la salinitat o l'acció de bacteris. Dra. Adriana Mendoza Al•lergo Centre i Unidad...

Què és un biocida?

Què és un biocida? La Regulació (UE) Nº 528/2012, defineix als biocides com, substàncies actives químicament que poden estar de forma individual o agrupades, que tenen com a fi generar un efecte antibacterià. Dra Mariela Dall´Aglio Al·lergo Centre descargar document...

LA VESPA VELUTINA

LA VESPA VELUTINA

UNA NOVA AMENAÇA PER ALS AL·LÈRGICS ALS VERINS D'HIMENÒPTERS? Dr. Pablo Amat Par Al·lergo Centre i Unidad de Alergia CM Teknon La vespa velutina o vespa asiàtica s'ha expandit en pocs anys per Europa arribant a ser considerada una terrible plaga. L'any 2.004 es van...

És útil el Test ACT per al control de l’Asma?

És útil el Test ACT per al control de l'Asma? Dra. Pinto: Actualment existeixen diferents qüestionaris senzills i fàcils d'emplenar pel pacient, que avaluen com el malalt aquesta controlant els seus símptomes; hi ha qüestionaris per a diferents patologies (asma,...

Informació sobre normes ambientals

NORMAS AMBIENTALES

RECOMENDACIONS PER ALS PACIENTS  AL·LÈRGICS ALS ÀCARS DEL
POLS DOMÈSTIC

EDUCACIÓ SANITÀRIA SOBRE LA AUTOADMINISTRACIÓ D’ADRENALINA
RECOMANACIONS A EL PACIENT AMB AL·LÈRGIA A L’LÀTEX
AL·LÈRGIA ALIMENTÀRIA I ESCOLA
RECOMANACIONS PER A PACIENTS AL·LÈRGICS A EL ANISAKIS
BÀLSAM DEL PERÚ
COLOFÒNIA
CROM (dicromat potàssic)
RECOMANACIONS PER A PACIENTS AMB DERMATITIS ATÒPICA
DIAGNÒSTIC MOLECULAR EN LES AL·LÈRGIES
AL·LÈRGIA A epiteli d’animals GAT I GOS
FORMALDEHÍD
RECOMANACIONS A EL PACIENT AMB AL·LÈRGIA ALS FRUITS SECS
RECOMANACIONS A el pacient AMB Al·lèrgia ALS FRUITS SECS
PREVENCIÓ i Control de les PICADES D’INSECTES

KATHON / CG/MCI-MI

LA SÍNDROME LTP

METILDIBROMOGLUTARONITRILO / MDBGN

RECOMANACIONS A EL PACIENT AL·LÈRGIC A EL NÍQUEL
RECOMANACIONS A EL PACIENT AL·LÈRGIC A L’parafenilendiamina
Recomanacions per als pacients al·lèrgics a PICADES d’himenòpters
RECOMANACIONS PER ALS PACIENTS al·lèrgics als pòl·lens
NORMES A EL PACIENT AMB AL·LÈRGIA A PROTEÏNES D’OU
RECOMANACIONS A EL PACIENT AL·LÈRGIC A EL tiomersal
INFORMACIÓ D’INTERÈS SOBRE EL TRACTAMENT AMB ACARIZAX
Triptasa-SÍNDROME ACTIVACIÓ mastòcits