INTERPRETACIÓ DE LES PROVES DIAGNÒSTIQUES FRONT EL SARS-CoV-2

Les fonts bibliogràfiques en què es basa aquest document estan en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació que es disposi de la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2). Per tal d’evitar errors d’interpretació es va realitzar una transcripció textual i en altres parts es van realitzar quadres sinòptics.

Dra. Dall’Aglio

Al•lergo Centre

descarregar document