Nous Diagnostics en Al·lèrgia: Utilitat de la diagnosi molecular per l’Al·lèrgia alimentària

Dra. Lluch

En les últimes dècades ha augmentat la incidència de les malalties al·lèrgiques i principalment l’al·lèrgia alimentària i l’anafilaxi.

La prevalença de l’al·lèrgia alimentària està en continu increment, prop de l’7-8%, per això és important l’aplicació de noves tècniques diagnòstiques que ens permetin realitzar un millor diagnòstic i una millor prevenció.

La tècnica de confirmació ideal d’una al·lèrgia alimentària és la prova d’exposició enfront de l’al implicat, si bé, tenim en l’actualitat les tècniques de biologia molecular per components que ens permetran l’estudi de fenotips de gravetat i de reactivitat creuada, mitjançant la identificació de diferents proteïnes d’un mateix aliment.

Gràcies a aquestes tècniques es poden estudiar panalergenos: proteïnes conservades entre espècies diferents, el que ens permet l’estudi de reactivitat creuada no només entre aliments sinó entre aliments i pneumoal·lergògens, així com la gravetat d’una possible reacció al·lèrgica: Profilina (entre pòl·lens i aliments ), Homòlegs Bet v1 (pol·len de bedoll i poma), tropomiosina (marisc, àcars, insectes i anisakis), proteïna transportadora de lípids (LTP) (anafilaxi per aliments vegetals), vicilinas (llegums, fruits secs i espècies), quitinasas ( s. làtex-fruites).

Un mateix aliment pot tenir diferents al·lèrgens que ens permetrà valorar la possible gravetat d’una reacció al·lèrgica en funció de l’al. Per exemple, en el cas de l’cacauet, si li al·lergen positiu és Ara h 8 (PR10) la reacció serà menys greu que si fossin positius Ara h 9 (proteïna transportadora de lípids) o Ara h 2 (proteïna d’emmagatzematge).

Pru p 3 = préssec

Hi plataformes que ens permeten l’estudi de múltiples al·lèrgens a el mateix temps: ISAAC, ALEX, EUROARRAY, etc.

L’estudi molecular ens serveix per:

  • Conèixer el perfil de sensibilització del pacient
  • Predir la persistència d’una al·lèrgia alimentària.
  • Reconèixer per a un mateix aliment dels diferents perfils segons el país de què prové el pacient (nord o sud d’Europa).
  • Poder realitzar una dieta d’exclusió adequada.
  • Predir la gravetat de les reaccions al·lèrgiques alimentàries en cas de produir-se una transgressió.