És útil el Test ACT per al control de l’Asma?

Dra. Pinto:

Actualment existeixen diferents qüestionaris senzills i fàcils d’emplenar pel pacient, que avaluen com el malalt aquesta controlant els seus símptomes; hi ha qüestionaris per a diferents patologies (asma, urticàries …), en el nostre cas parlarem del test ACT (asthma control test), validat per a majors de 12 anys.

El ACT proporciona als pacients asmàtics i als metges, coneixement sobre si el pacient està ben controlat, s’aconsella passar aquest test de manera regular durant l’any, per poder avaluar l’evolució de l’asma;

L’ACT avalua les 4 últimes setmanes, a través de 5 preguntes, que el pacient ha de contestar amb 5 opcions en cada pregunta, la resposta ha de ser immediata, sincera i no meditada;

La puntuació final, s’obté de sumar les 5 respostes que ha emplenat el pacient, pot ser de 5 punts (mal control de l’asma) fins a 25 punts (òptim control de l’asma)

TEST ACT

Durant les últimes 4 setmanes ¿amb quina freqüència li va impedir l’asma dur a terme les seves activitats a la feina, l’escola o la llar?

1-sempre

2-Gairebé sempre

3-Algunes vegades

4-Poques vegades

5-Mai

Durant les últimes 4 setmanes ¿amb quina frequència  ha sentit que li faltava l’aire?

1-Més d’una vegada al dia

2-Un cop al dia

3-de 3 a 6 vegades per setmana

4-1 o 2 vegades per setmana

5-Mai

Durant les 4 últimes setmanes, amb quina freqüència es va despertar a la nit o més d’hora del que és habitual pel matí els símptomes d’asma (sibilàncies / xiulets, tos, falta d’aire, opressió o dolor al pit?

1-quatre nits o més per setmana

2-de 2 a 3 nits per setmana

3-una o 2 vegades per setmana

4-mai

Durant les 4 últimes setmanes, amb quina freqüència ha utilitzat el seu inhalador de rescat (salbutamol, Ventolin, tebasmin …?

1-tres vegades o més al dia

2-una o 2 cops al dia

3-dues o 3 vegades per setmana

4-una o 2 vegades per setmana o menys

5-mai

¿Com qualificaria el control del seu asma durant les 4 últimes setmanes?

1-Res controlada

2-Mal controlada

3-Una cosa controlada

4-Bé controlada

5-Totalment controlada

Resultat

Total de 25: control total de l’asma

de 20 a 40: bon control de l’asma

23 o menys: asma no controlada

El test està avalat per les guies de l’asma i juntament amb altres proves clíniques (espirometria, òxid nítric …) ajuden a determinar el grau de control de l’asma d’un pacient de forma ràpida i senzilla.