PROVES DIAGNÒSTIQUES FRONT EL SARS-CoV-2

PROVES DIAGNÒSTIQUES FRONT EL SARS-CoV-2

INTERPRETACIÓ DE LES PROVES DIAGNÒSTIQUES FRONT EL SARS-CoV-2 Les fonts bibliogràfiques en què es basa aquest document estan en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació que es disposi de la infecció pel nou coronavirus (SARS-CoV-2). Per tal...
PREVALÈNCIA DERMATITS CONTACTE

PREVALÈNCIA DERMATITS CONTACTE

La DC constitueix una entitat relativament freqüent en la pràctica clínica, la prevalença ha augmentat en els últims anys. Afecta entre 15-20% de la població. L’estudi mitjançant proves epicutànies és fonamental en el diagnòstic de la sensibilització de...

ENFERMETATS AL.LÈRGIQUES

ÉS CERT QUE INCREMENTEN LES MALALTIES AL·LÈRGIQUES? La prevalencia de las enfermedades alérgicas a nivel mundial no cesa de aumentar, estimándose que Entre el 30 y el 40% de la población se encuentra afectada por alguna de ellas. Dra. Arlenis Ross Peña Al•lergo Centre...
Al.lèrgia a la LTP

Al.lèrgia a la LTP

Què són les LTPS? Les LTPS són unes proteïnes de defensa que trobem en el regne vegetal. La seva funció és la de protegir els vegetals ja sigui evitant situacions d’estrès com el fred o la salinitat o l’acció de bacteris. Dra. Adriana Mendoza Al•lergo...

Què és un biocida?

Què és un biocida? La Regulació (UE) Nº 528/2012, defineix als biocides com, substàncies actives químicament que poden estar de forma individual o agrupades, que tenen com a fi generar un efecte antibacterià. Dra Mariela Dall´Aglio Al·lergo Centre descargar document...
CORONAVIRUS I RELACIÓ MALALTIES AL·LÈRGIQUES

CORONAVIRUS I RELACIÓ MALALTIES AL·LÈRGIQUES

PREGUNTES FREQUENTS SOBRE LA RELACIÓ DE LES ENFERMETATES AL.LÈRGIQUES, EN PARTICULAR LES DEGUDES A PÓLENS AMBIENTALS I LA INFECCIÓ PER CORONAVIRUS 16 de març de 2020 DOCUMENT Q&A descargar document